aktualizováno: 18.01.2023 17:31:06 

KLUB RUČNÍHO PLETENÍ

***


 

Pravidla členství v Klubu ručního pletení
 
Provozovatelem webu Klub ručního pletení je fyzická osoba: Marie Marešová, (ičo: 41981057)

Základní pojmy:

Klub ručního pletení (internetový Klub, Klubový web) je webová stránka pro inspiraci
k ručnímu pletení na adresách:
http://klubrucnihopleteni.maweb.eu/
Členka Klubu ručního pletení (dále jen "členka Klubu") je uživatelka stránek webu Klubu ručního pletení, která se zaregistrovala a zaplatila příspěvek nejméně 600 Kč a obdržela tedy vstupní heslo.
Má přístup na stránky Klubového webu (chráněné vstupním heslem).
Vstupní heslo je heslo (řetězec písmen a číslic) pro vstup do uzavřených klubových sekcí a členkám Klubu je zasláno na email uvedený v registraci. Vstupní heslo je stále platné (do odvolání). Pokud by bylo z nějakého důvodu vstupní heslo změněno, všechny členky Klubu o tom budou informovány emailovou zprávou před začátkem platnosti nového hesla. Novým členkám Klubu je vstupní heslo odesláno na emailovou adresu uvedenou v registraci ihned (do 24 hodin) po připsání platby vstupního  příspěvku na bankovní účet (uvedený níže). Členka je povinna si vstupní heslo dobře uložit (poznamenat nebo zapamatovat podle svého uvážení).
Vstupní příspěvek je finanční částka, kterou členka Klubu jednorázově přispěje na tvorbu a provoz klubových stránek. 
 
 
 

Obsah stránek Klubu ručního pletení:

 1. Sbírka vzorů pro ruční pletení - sekce VZORY KLUB: jedná se o on-line vzorník  s autorskými fotografiemi výsledných pletenin, autorskými grafickými popisy k pletení. Vzory mají různý původ (internet, vlastní nápady, časopisy, inspirace od přátel), ale vždy jsou autorsky zpracovány. Vzory jsou rozděleny do jednotlivých kategorií podle vzhledu nebo podle způsobu pletení. Počet vzorů ve sbírce není konečný. Nové vzory jsou občas přidávány. 
 2. Sekce NÁVODY KLUB:  obsahuje jednotlivé návody jednak Ze starších zdrojů a jednak z aktuálních zahraničních zdrojů. Zahraniční návody jsou opatřeny českým textem.
 3. Sekce STUDIJNÍ ARCHIV: obsahuje starší materiály s návody k pletení seřazené podle několika kritérií: podle názvu, podle ročního období, podle roku vydání a podle zaměření obsahu. Archivní položky jsou jen pro čtení. Není dovoleno kopírovat či stahovat žádnou jejich část.
 4. Další obsah s tématikou ručního pletení: předlohy obrázků k barevnému vyplétání, předlohy k pletení žakárových vzorů, škola pletení s výukovými texty, obrázky a videoukázkami a další zajímavosti.
 
Užívání obsahu klubových stránek:
používání vzorů a návodů k pletení
je dovoleno pouze pro potřebu členek Klubu a jejich tvoření.
Není dovoleno zveřejňovat nebo sdílet fotografie a obrázky ani texty,
které jsou obsahem uzavřených členských sekcí klubových stránek. 
Je zakázáno zveřejnit vstupní heslo nebo ho sdělit další osobě.  
Nedodržení tohoto pravidla může mít za následek okamžité ukončení Vašeho členství
(a změnu vstupního hesla pro všechny ostaní členky Klubu).
 

Příspěvky na provoz a tvorbu klubových stránek:

Výše vstupního příspěvku je závislá na vašem uvážení a možnostech
v rozsahu od 600,- Kč do 1200,-Kč ,
(nebo odpovídající částka v jiné měně)
Jedná se o jednorázovou platbu na účet (viz níže) s VS: 2424


 
Další příspěvky na provoz a tvorbu webu Klub ručního pletení jsou dobrovolné.
Závisí na Vaší chuti podpořit vznik a doplnění nových překladů návodů,
vzorů, obrázků a grafických předloh.  
Dobrovolné finanční příspěvky je možné poslat na stejný bankovní účet (viz níže),
a to s VS: 1212


 
 
Ukončení/ obnovení členství:
 
 • Ukončení: členství v Klubu ručního pletení je považováno za ukončené,

  1. pokud členka Klubu přestane používat klubové stránky z vlastní vůle
   a klikne na odhlašující odkaz v některém z klubových informačních emailů.

    
  2. pokud členka Klubu přestane používat klubové stránky,
   protože ztratí nebo zapomene vstupní heslo.

    
  3. pokud členka Klubu přestane otevírat a číst klubové emaily tj. neotevře žádný klubový informační email déle než 3 měsíce. (při změně emailové adresy mi dejte vědět vaši novou emailovou adresu!) 
    
  4. pokud členka Klubu poruší pravidla zveřejněním neveřejných informací z klubových stránek nebo zveřejněním vstupního hesla
 •  
 • Obnovení: V případě, že členka vstupní heslo zapomene či ztratí nebo klikne omylem na odhlašovací odkaz, ale chce dál klubové stránky používat, je možné členství ještě obnovit.
  Stačí požádat emailem o znovu zaslání vstupního hesla.
  Toto obnovení je zpoplatněno příspěvkem 100 Kč (viz platební kontakty níže).

Platební kontakty:
 
Pro platbu v ČR:
POZOR ZMĚNA!!
číslo účtu: 1026448908/6100 (Equa Banka) NOVÝ ÚČET: 1638572010/3030 (Air Bank)
VS pro vstupní příspěvek: 2424
VS pro další dobrovolný příspěvek: 1212
VS pro obnovení členství při ztrátě hesla: 3636
Do pole "zpráva pro příjemce" uveďte Vaši emailovou adresu (stačí část před zavináčem).

Pokud nemáte jinou možnost, než zaplatit složenkou, vždycky mne,
prosím, o tom informujte předem na
email.
Platba složenkou se nedá na mém účtě spolehlivě identifikovat. Děkuji.
 
Pro přátele ze Slovenského (i jiného) zahraničí:
Číslo účtu: 2000415184   (2010-Fio Banka)
IBAN: CZ1620100000002000415184
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Nezapomeňte uvést Vaši emailovou adresu do zprávy pro příjemce!

Na oba výše uvedené účty je možné kdykoliv zaslat
dobrovolný finanční příspěvek na tvorbu webových stránek Klubu ručního pletení,
a to v jakékoliv výši. 

Platba dobrovolného příspěvku musí být opatřena VS: 1212 a označena ve zprávě pro příjemce slovem "DAR".
VŠECHNY DOBROVOLNÉ PŘÍSPĚVKY JSOU VELMI VÍTÁNY A DĚKUJI ZA NĚ.

 

 

Ochrana osobních údajů:
Odesláním vyplněného formuláře (k registraci, k získání bonusu apod.) dává uživatelka stránek Klubu ručního pletení
souhlas s uložením jejích osobních údajů pro účely stránek Klubu ručního pletení..
Veškeré osobní údaje získané z přihlašovacích formulářů jsou důvěrné,
budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. 
Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem
o ochraně osobních údajů a evropským nařízením GDPR.
Uživatelka stránek má právo zažádat o změnu nebo úplné vymazání osobních údajů
z databáze Klubu ručního pletení e-mailem na adrese: rucni.pleteni@gmail.com
 
Prohlášení o ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 podle čl. 6 odst. 1 písmeno b) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC  (dále jen „GDPR“). 

Dokončením registrace na tomto webu a zaplacením příspěvku na podporu klubových stránek
poskytujete fyzické osobě Marie Marešová
(dále jen „Správce“) tyto vaše o
sobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • číslo vašeho bankovního účtu

Tyto osobní údaje budou zpracovány pro tyto účely:

 • splnění objednávky a poskytnutí služby - přístup k placenému obsahu webových stránek
 • uchování vámi vytvořeného účtu (registrace) v systému webových stránek Klubu ručního pletení
 • účely splnění zákonných povinností, zejména účetních a daňových
 • kontrolu provedení platby za službu
 • případnou vzájemnou komunikaci 

V mém oprávněném zájmu vás také mohu informovat občasnými e-mailovými zprávami o novinkách v obsahu klubových stránek, nabídnout vám slevy nebo vás informovat o různých akcích, které se týkají obdobných  služeb, které jste u nás nyní nebo dříve objednali. Pro tento účel využívám službu smartemailing.cz, kterou provozuje firma SmartSelling a.s. U tohoto Zpracovatele ukládám vaši e-mailovou adresu a vytvářím pro vás informační emailové zprávy.

Podle GDPR máte právo:

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám
 • požádat o aktualizaci nebo opravu vašich osobních údajů
 • požadovat výmaz vašich osobních údajů, což obratem provedu, nebude-li to v rozporu se zákonem nebo mými oprávněnými zájmy
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte pocit, že vaše práva podle GDPR byla porušena

v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s GDPR

 • na přenositelnost údajů
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu

Závěrečná ustanovení:

 • Odesláním registračního formuláře (objednávky vstupního hesla/členství v Klubu)
  souhlasíte se všemi zde uvedenými pravidly členství v Klubu ručního pletení. 
 • Pravidla mohou být průběžně pozměněna bez předchozího upozornění.
 • Při zásadních změnách budou členky informovány emailem.
 • Tato pravidla jsou platná ode dne zveřejnění/aktualizace.
 
aktualizace: 15. 10. 2022

Zaregistrovat se do Klubu ručního pletení
můžete na této stránce:

registrace do Klubu ručního pletení


 

 

CZIN.eu Pridat.eu Seznam S-Rank

 

Follow