aktualizováno: 18.01.2023 17:31:06 

KLUB RUČNÍHO PLETENÍ

Značky v ruských popisech

ZNAČKY K RUSKÝM VZORŮM

V ruských vzorech je použito mnoho značek. Nevím, které přidat dřív.
Pomozte mi s tím. Potřebujete vysvětlit značku z ruských vzorů, která tu není uvedena ? 
Napište si o ni  a do předmětu zprávy uveďte číslo ruského vzoru, kde je značka použitá a popsaná. O které značky bude největší zájem, ty postupně budu přidávat. 

číslo vzoru, kde se značka například vyskytuje
Poznámky:
1) Ve většině ruských grafických popisů jsou zobrazeny jen lícové (liché) řady a rubová oka se pleteou jak se jeví. Pokud jsou někde zobrazeny lícové i rubové (sudé) řady (např. vzor 725), jsou zobrazeny tak, jak se budou jevit na lícové straně, tedy rubová oka pak musíme plést opačně (tj. svislá čárka -pro rubové oko v sudé řadě- znamená plést obrace, vodorovná naopak hladce) 
2) Prázdný čtvereček se vyskytuje v různých vzorech s různým významem.
Když si nejste jistá, věřte své intuici:-)
3) I některé další značky se vyskytují v různých vzorech s různým významem. Sledujte vždy číslo vzoru na konci řádku se značkou
prázdný čtvereček obrace (na rubu hladce) 725
prázdný čtvereček hladce (na rubu obrace) 724
 hladce na líci, obrace na rubu 724, 725
 hladce anglicky (tj. hladce za zadní nit) 712, 651
 obrace na líci, hladce na rubu 724,725
 obrace anglicky (obrace za zadní nit) 712,
 nahodit 729
nopek (1 oko rozplést na 5 ok, obrátit, 5 ok hl, obrátit, 5 ok hl, obrátit, 5 ok hl, obrátit, 5 ok splést v 1 oko) 734
2 oka splést hladce 729
2 oka splést přetažením 729
2 oka splést obrace 712,
3 oka splést přetažením (1 sejmout, 2 splést, sejmuté přes ně přetáhnout, výsledné oko směřuje vlevo) 729
3 oka splést hladce (výsledné oko směřuje vpravo)
3 oka splést (2 oka sejmout hl, násl. oko upl. hl, sejmutá oka přes něj přetáhnout - výsledné oko směřuje rovně nahoru) 731, 732
ze 7 ok vyplést 9 ok takto: 7 ok splést v jedno, nesundat z levé jehlice, ale rozplést na 9 ok( - 1hl, 1 nah, 1 hl, 1 nah.....atd) 684
4 oka splést hladce ( s úřetažením) tak, že výsledné oko směřuje doleva  740
4 oka splést hladce tak, že výsledné oko směřuje doprava  740
v lícových řadách: 1 oko sejmout hladce (přízi vedeme vzadu),
v rubových řadách: 1 oko sejmout obrace (přízi vedeme vpředu) 
721, 720
nahodit oko z příčné nitě a uplést hladce anglicky (tj. za zadní nit) 743
nabrat 1 oko z rubové strany řady 6 a splést hladce s okem aktuální řady  743
sejmout 1 oko bez upletení, nit vedeme před pleteninou 72
sejmout 1 oko bez upletení, nit vedeme za pleteninou 72
     
 2 oka křížit vlevo
 2 oka křížit vpravo (1 na pom.jehl. za práci, násled. oko hladce, pak oko z pomoc. jehl. hladce) 730
2 oka křížit vlevo (1 na pom.jehl. před práci, násled. oko obrace, pak oko z pomoc. jehl. hladce)  718
2 oka křížit vpravo (1 na pom.jehl. za práci, násled. oko hladce, pak oko z pomoc. jehl. obrace) 718
   
1 oko rozplést na 3 oka (1 hl, 1 nah, 1 hl) 722
 3 oka překřížit vpravo takto: 1 oko na pomocnou jehlici za práci, následující 2 oka uplést hladce, potom oko z pomocné jehlice hladce 718
3 oka překřížít vlevo takto: 
2 oka na pomocnou jehlici před práci, 1 oko uplést hladce, 2 oka z pomocné jehlice uplést hladce
718
 3 oka překřížít vlevo takto: 
2 oka na pomocnou jehlici před práci, 1 oko uplést obrace, 2 oka z pomocné jehlice uplést hladce
724
 3 oka překřížit vpravo takto: 1 oko na pomocnou jehlici za práci, následující 2 oka uplést hladce, potom oko z pomocné jehlice uplést obrace 724
Následující 3 oka plést takto: pravou jehlicí nabrat z levé jehlice 3. oko zprava a přetáhnout jej přes 1. a 2. oko. Pak uplést hladce 1. oko, 1 oko nahodit a 2. oko uplést hladce.
Nákresy postupu:    
738, 739
   
 4 oka křížit vlevo - 2 přes 2 725
4 oka křížit vpravo - 2 přes 2 725
4 oka překřížit vlevo: 2 oka na pomocnou jehlicic před práci, 2 následující oka uplést obrace, pak 2 oka z pomocné jehlice uplést hladce 725
4 oka překřížit vpravo: 2 oka na pomocnou jehlicic za práci, 2 následující oka uplést hladce, pak 2 oka z pomocné jehlice uplést obrace 725
4 oka křížit vlevo: 3 přes 1 2
4 oka křížit vpravo: 3 přes 1 2
4 oka křížit vlevo: 3 hladce přes 1 obrace 2
4 oka křížit vpravo: 3 hladce přes 1 obrace 2
     
5 ok křížit vlevo: 3 hladce přes 2 obrace 2
5 ok křížit vpravo: 3 hladce přes 2 obrace 2
5 ok 3x omotat pracovní přízí takto: 5 ok přesunout na pomocnou jehlici, pracovní přízí omotat 3x dokola (ve směru proti hodinovým ručičkám) oka na pomocné jehlici, omotaná oka z pomocné jehlice přesunout na pravou jehlici.
Nákresy postupu  
156
     
 6 ok křížit vlevo - 3 přes 3 732
6 ok křížit  vpravo - 3 přes 3 732
 překřížení 6 ok takto: 2 oka na pomocnou jehlici za práci, následující 2 oka na druhou pomocnou jehlici před práci, následující 2 oka uplést hladce, pak 2 oka z druhé pomocné jehlice uplést obrace a poslední 2 oka z první pomocné jehlice uplést hladce 724
   
V ruských vzorech je použito mnoho dalších značek. Nevím, které vybrat dříve. Potřebujete vysvětlit značku z ruských vzorů, která tu není uvedena?
Napište si o ni  a do předmětu zprávy uveďte číslo vzoru, kde je značka rusky popsaná. 
O které značky bude největší zájem, ty postupně budu do tabulky přidávat.

 

 

CZIN.eu Pridat.eu Seznam S-Rank

 

Follow