aktualizováno: 29.09.2023 12:06:30 

KLUB RUČNÍHO PLETENÍ

Aver česky 801-820


česká verze ruských vzorů č. 801 - 810, 813 (...820)

             

Zástupce odkazů pro listování

Vzor Avercheva č. 813 - česká verze

Jemný ažurový vzor.
Počet ok: násobek 12 +1.

Grafický popis zobrazuje jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme všechna oka jak se jeví, tedy obrace.
Nahození pleteme na rubu obrace.

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.

Začneme oky před pravou svislou modrou linkou,
pak opakujeme úsek mezi svislými modrými linkami
a řadu končíme oky za levou modrou linkou. 

Svisle opakujeme 1. až 44. řadu.

Grafický popis vzoru:

Vysvětlivky ke značkám:

Prázdný bílý čtvereček = oko pletené hladce (na rubu obrace)
Prázdné modré čtverečky 
v grafickém popisu nemají pro pletení význam,
pleteme jakoby tam nebyly.

   1 oko nahodit za příčnou nit, na rubu pleteme obrace,

  2 oka splést hladce (výsledné oko je nakloněné vpravo)

  2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, druhé oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout - výsledné oko směřuje vlevo)

   3 oka spleteme takto: 1 oko sejmeme hl., 2 oka spleteme hl., sejmuté oko přes ně přetáhneme (výsledné oko směřuje vlevo)

 

Nemohu ručit za případné chyby v originální ruské verzi popisu

Vzor Avercheva č. 810 - česká verze

Lístečkový ažurový vzor.
Počet ok: násobek 14 +1.

Grafický popis zobrazuje jen lícové řady - pozor, zde je chyba v číslování řad
u originálního popisu - mají být jen lichá čísla: 1,3,5,.. atd,
celkový počet řad k opakování je tedy 28 a ne 14,
jak je uvedeno v ruském originálním popisu!!


V rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví.
Nahození pleteme na rubu obrace,
zeleně označená nahození pleteme na rubu hladce.

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.

Začneme oky před pravou svislou zelenou linkou,
pak opakujeme úsek mezi svislými zelenými linkami
a řadu končíme oky za levou zelenou linkou. 

Svisle opakujeme 1. až 14. (resp. 28.) řadu.

Grafický popis vzoru:

Vysvětlivky ke značkám:

   oko pletené obrace (na rubu hladce)

   oko pletené hladce (na rubu obrace)

   1 oko nahodit za příčnou nit, na rubu pleteme obrace,
POZOR! zelená kolečka značí nahozené oko, které na rubu pleteme hladce!

  2 oka splést hladce (výsledné oko je nakloněné vpravo)

  2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, druhé oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout - výsledné oko směřuje vlevo)

  3 oka splést přetažením - výsledné oko směřuje rovně nahoru (2 oka sejmout hladce, 1 oko uplést hladce, sejmutá oka přes něj přetáhnout)

 

Nemohu ručit za případné chyby v originální ruské verzi popisu

Vzor Avercheva č. 809 - česká verze

Copánkový vzor s křížením 9 ok.
Počet ok: násobek 12 +3.

Grafický popis zobrazuje jen lícové řady. 
V rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví..

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.

Začneme oky před svislou zelenou linkou, pak opakujeme úsek mezi svislými zelenými linkami
a řadu končíme oky za levou zelenou linkou. 

Svisle opakujeme 1. až 20. řadu.

Grafický popis vzoru:

Vysvětlivky ke značkám:

   oko pletené obrace (na rubu hladce)

   oko pletené hladce (na rubu obrace)

   9 ok křížit takto: 3 oka dáme na 1. pomocnou jehlici za práci, následující 3 oka dáme na 2. pomocnou jehlici před práci, další 3 oka upleteme hladce. Pak oka ze 2. pomocné jehlice upleteme obrace a nakonec oka z 1. pomocné jehlice upleteme hladce.


Nemohu ručit za případné chyby v originální ruské verzi popisu

Vzor Avercheva č. 808 - česká verze

Ozdobný plastický svislý pruh kosočtverců nad 24 oky,
lemovaný z obou stran pruhem poupátek nad 11 oky.

Grafický popis zobrazuje lícové i rubové řady. 
V rubových řadách grafického popisu jsou oka zobrazena tak, jak je uvidíme na líci. 
V rubových řadách pleteme tedy značky opačně -
tj. značky pro hladká oka pleteme obrace,
značky pro obrácená oka pleteme hladce atd.

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.

1. a 2. řadu upleteme 1x, pak pokračujeme s vyplétáním plastického vzoru.
Začneme vzorem poupátka (menší oblast popisu ohraničená modrou linkou),
pokračujeme vzorem kosočtverce (větší 
oblast popisu ohraničená modrou linkou)
a potom upleteme ještě jednou vzor poupátka 
(menší oblast popisu ohraničená modrou linkou).
Svisle opakujeme pro vzor poupátka 3. až 14. řadu, pro vzor kosočtverce 3. až 24. řadu.

Grafický popis vzoru:

Vysvětlivky ke značkám:

Prázdný čtvereček = oko pletené obrace (tj. obrace na líci, hladce na rubu)

   oko pletené hladce (na rubu obrace)

   oko pletené anglicky hladce (hl. za zadní nit) na líci, na rubu pleteme anglicky obrace

   2 oka splést hladce anglicky (výsledné oko směřuje vpravo)

  2 oka splést hladce anglicky (výsledné oko směřuje vlevo)

  nahodit

   7 ok křížíme vlevo: 3 oka přesuneme na pomocnou jehlici a dáme před práci, následující 4 oka upleteme: 1 anglicky hladce, 1 obrace, 1 anglicky hladce, 1 obrace,
pak oka z pomocné jehlice upleteme: 1 anglicky 
hladce, 1 obrce, 1 anglicky hladce.

  3 oka křížíme vlevo: 1 oko přesuneme na pomocnou jehlici a dáme před práci,
pak upleteme 1 obrace, 
1 anglicky hladce, potom oko z pomocné jehlice upleteme anglicky hladce.

   3 oka křížíme vpravo: 2 oka sejmeme na pomocnou jehlici a dáme za práci, upleteme 1 oko anglicky hladce, pak oka z pomocné jehlice: 1 anglicky hladce, 1 obrace.

   3 oka křížíme vlevo: 1 oko přesuneme na pomocnou jehlici a dáme před práci,
pak upleteme 1 anglicky hladce, 1 obrace,  potom oko z pomocné jehlice upleteme anglicky hladce. 

  Japonský nopek z 5 ok: postup pletení japonského nopku je zde

 


Nemohu ručit za případné chyby v originální ruské verzi popisu

Vzor Avercheva č. 807 - česká verze

Počet ok: násobek 14 + 1

Grafický popis zobrazuje lícové i rubové řady. 
V rubových řadách grafického popisu jsou oka zobrazena tak, jak je uvidíme na líci. 
V rubových řadách pleteme tedy značky opačně -
tj. značky pro hladká oka pleteme obrace,
značky pro obrácená oka pleteme hladce atd.
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva a opakujeme úsek vzoru
ke svislé modré lince. Na konci řady upleteme ještě oko vlevo za svisou modrou linkou.

Svisle opakujeme řady 1 až 24.

Grafický popis vzoru:

Vysvětlivky ke značkám:

Prázdný čtvereček = oko pletené obrace (tj. obrace na líci, hladce na rubu)

   oko pletené hladce (na rubu obrace)
   oko pletené anglicky hladce (hl. za zadní nit) na líci, na rubu pleteme anglicky obrace

   2 oka křížíme vpravo: 1 oko dáme na pomocnou jehlici za pleteninu,
druhé oko upleteme anglicky hladce, pak oko z pomocné jehlice upleteme obrace.

   2 oka křížíme vlevo: 1 oko dáme na pomocnou jehlici před pleteninu,
druhé oko upleteme obrace, pak oko z pomocné jehlice upleteme anglicky hladce.

   6 ok křížíme vlevo: 3 oka přesuneme na pomocnou jehlici a dáme před práci,
pak upleteme 1 oko anglicky hladce a 2 oka obrace, potom 3 oka z pomocné jehlice upleteme hladce.

   6 ok křížíme vpravo: 3 oka přesuneme na pomocnou jehlici a dáme za práci,
pak 
3 oka upleteme hladce, potom z pomocné jehlice upleteme 2 oka obrace a 1 oko anglicky hladce.

   6 ok křížíme vlevo: 3 oka přesuneme na pomocnou jehlici a dáme před práci,
pak 3 oka upleteme hladce, potom z pomocné jehlice upleteme 2 oka obrace a 1 oko anglicky hladce.

   6 ok křížíme vpravo: 3 oka přesuneme na pomocnou jehlici a dáme za práci,
pak upleteme 1 oko anglicky hladce a 2 oka obrace, potom 3 oka z pomocné jehlice upleteme hladce.

   Následující 3 oka pleteme takto (viz nákresy dole): pravou jehlicí nabereme z levé jehlice
3. oko zprava a přetáhneme jej přes 1. a 2. oko.
Pak upleteme hladce 1. oko, 1 oko nahodíme a 2. oko upleteme hladce.
Nákresy postupu:
    

 


Nemohu ručit za případné chyby v originální ruské verzi popisu

Vzor Avercheva č. 806 - česká verze

Pruh křížených pramenů nad 36 oky

Grafický popis zobrazuje lícové i rubové řady. 
V rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se nám jeví.
V rubových řadách grafického popisu jsou oka zobrazena tak, jak je uvidíme na líci. 

Svisle opakujeme řady 1 až 32.

Grafický popis vzoru:

Vysvětlivky ke značkám:

Prázdný čtvereček = oko pletené obrace (tj. obrace na líci, hladce na rubu)

   oko pletené hladce (na rubu obrace)

   křížení 4 ok vlevo: 2 oka hl přes 2 oka hl): 2 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 2 oka upleteme hladce, pak 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce

  křížení 4 ok vpravo: 2 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 oka upleteme hladce, 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce

   křížení 3 ok vpravo (2 oka hl přes 1 oko obr): 1 oko dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 oka upleteme hladce, pak oko z pomocné jehlice upleteme obrace

  křížení 3 ok vlevo (2 oka hl přes 1 oko obr): 2 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko upleteme obrace, pak 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce


Nemohu ručit za případné chyby v originální ruské verzi popisu

Vzor Avercheva č. 805 - česká verze

Počet ok: násobek 16 + 1

Grafický popis zobrazuje lícové i rubové řady. 
V rubových řadách grafického popisu jsou oka zobrazena tak, jak je uvidíme na líci. 

Svisle opakujeme řady 1 až 24.
Vodorovně pleteme podle značek zprava do leva.
Začínáme 8 oky před pravou růžovou svislou linkou, pak opakujeme 16 ok mezi svislými růžovými linkami a řadu končíme 9 oky za levou svislou růžovou linkou.

Grafický popis vzoru:

Vysvětlivky ke značkám:

Prázdný čtvereček = oko pletené obrace (tj. hladce na rubu)

   oko pletené hladce (tj. hladce na líci, obrace na rubu)

   2 oka splést hladce (výsledné oko směřuje vpravo)

   2 oka splést přetažením (výsledné oko směřuje vlevo)

   3 oka spleteme takto: 2 oka sejmeme hladce, 1 oko uplést hladce,
sejmutá oka přes něj přetáhneme (výsledné oko směřuje rovně nahoru)

   1 oko nahodit


Nemohu ručit za případné chyby v originální ruské verzi popisu

Vzor Avercheva č. 804 - česká verze

Plastický vzor s kříženými oky a  s opakováním úseku 28 ok.

Grafický popis zobrazuje lícové i rubové řady. 
V rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se nám jeví.
V rubových řadách grafického popisu jsou oka zobrazena tak, jak je uvidíme na líci. 

Svisle opakujeme řady 1 až 24.
Vodorovně opakujeme celý zobrazený úsek vzoru (28 ok)

Grafický popis vzoru:

Vysvětlivky ke značkám:

Prázdný čtvereček = oko pletené hladce (tj. hladce na líci, obrace na rubu)

   oko pletené obrace (tj. obrace na líci, hladce na rubu)

   křížení 3 ok vpravo: 2 hl oka přes 1 hl oko

   křížení 3 ok vlevo: 2 hl oka přes 1 hl oko


Nemohu ručit za případné chyby v originální ruské verzi popisu

Vzor Avercheva č. 803 - česká verze

Copánkový pruh nad 32 oky

Grafický popis zobrazuje lícové i rubové řady. 
V rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se nám jeví.
V rubových řadách jsou oka zobrazena tak, jak je uvidíme na líci. 

Svisle opakujeme řady 1 až 32.

Grafický popis vzoru:

Vysvětlivky ke značkám:

Prázdný čtvereček = oko pletené obrace (tj. obrace na líci, hladce na rubu)

   oko pletené hladce (na rubu obrace)

   křížení 4 ok vlevo: 2 oka hl přes 2 oka hl): 2 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 2 oka upleteme hladce, pak 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce

  křížení 4 ok vpravo: 2 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 oka upleteme hladce, 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce

   křížení 3 ok vpravo (2 oka hl přes 1 oko obr): 1 oko dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 oka upleteme hladce, pak oko z pomocné jehlice upleteme obrace

  křížení 3 ok vlevo (2 oka hl přes 1 oko obr): 2 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko upleteme obrace, pak 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce


Nemohu ručit za případné chyby v originální ruské verzi popisu

Vzor Avercheva č. 802 - česká verze

Copánkový vzor

Grafický popis zobrazuje lícové i rubové řady. 
V rubových řadách jsou oka zobrazena tak, jak je uvidíme na líci.
Vodorovně opakujeme úsek 12 ok vzoru mezi růžovými linkami. 

Svisle opakujeme řady 1 až 28.

Grafický popis vzoru:

Vysvětlivky ke značkám:

Prázdný čtvereček = oko pletené obrace (tj. obrace na líci, hladce na rubu)

   oko pletené hladce (na rubu obrace)

   křížení 4 ok vlevo (2 oka hl přes 2 oka hl): 2 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 2 oka upleteme hladce, pak 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce

   2 oka hladce překřížit vlevo hl: 1 oko dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko hladce a oko z pomocné jehlice hladce

Toto jednoduché křížení můžeme provádět bez pomocných jehlic

   křížení 3 ok vparvo (2 oka hl přes 1 oko obr): 1 oko dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 oka upleteme hladce, pak oko z pomocné jehlice upleteme obrace

  křížení 3 ok vlevo (2 oka hl přes 1 oko obr): 2 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko upleteme obrace, pak 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce

   2 oka překřížit vlevo - 1 hl přes 1 obr: 1 oko dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko upleteme obrace, oko z pomocné jehlice hladce

   2 oka překřížit vpravo - 1 hl přes 1 obr: 1 oko dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 1 oko upleteme obrace, oko z pomocné jehlice hladce

   křížení 3 ok vpravo - 2 hl oka přes 1 hl oko

   křížení 3 ok vlevo - 2 hl oka přes 1 hl oko

   1 oko hladce za zadní nit (anglicky hladce, videoukázka),
na rubu obrace za zadní nit (
videoukázka)


 

Nemohu ručit za případné chyby v originální ruské verzi popisu

Vzor Avercheva č. 801 - česká verze

Copánkový motiv nad 26 oky.

Grafický popis zobrazuje lícové i rubové řady.
Na rubu pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tedy opačně než na líci). 
V rubových řadách jsou oka zobrazena tak, jak je uvidíme na líci.
Vodorovně pleteme celý zobrazený úsek vzoru 1x. 

Svisle opakujeme řady 1 až 26.

Grafický popis vzoru:

Vysvětlivky ke značkám:

Prázdný čtvereček = oko pletené obrace (tj. obrace na líci, hladce na rubu)

   oko pletené hladce (na rubu obrace)
   křížení 4 ok vlevo (3 oka hl přes 1 oko obr): 3 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko upleteme obrace, pak 3 oka z pomocné jehlice upleteme hladce
  
křížení 4 ok vparvo (3 oka hl přes 1 oko obr): 1 oko dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 3 oka upleteme hladce, pak oko z pomocné jehlice upleteme obrace

  křížení 5 ok vpravo (3 oka hl přes 2 oka obr): 2 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 3 oka upleteme hladce, pak 2 oka z pomocné jehlice upleteme obrace

  křížení 5 ok vlevo (3 oka hl přes 2 oka obr): 3 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 2 oka upleteme obrace, pak 3 oka z pomocné jehlice upleteme hladce

   křížení 6 ok vlevo (3 oka hl přes 3 oka hl): 3 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 3 oka upleteme hladce, pak 3 oka z pomocné jehlice upleteme hladce

   křížení 6 ok vpravo (3 oka hl přes 3 oka hl): 3 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 3 oka upleteme hladce, pak 3 oka z pomocné jehlice upleteme hladce

   křížení 3 ok vpravo (2 oka hl přes 1 oko obr): 1 oko dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 oka upleteme hladce, pak oko z pomocné jehlice upleteme obrace

   křížení 3 ok vlevo (2 oka hl přes 1 oko obr): 2 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko upleteme obrace, pak 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce

   křížení 3 ok vlevo (1 oko hl přes 2 oka hl): 1 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 2 oka upleteme hladce, pak oko z pomocné jehlice upleteme hladce

   křížení 3 ok vpravo (1 oko hl přes 2 oka hl): 2 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 1 oko upleteme hladce, pak 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce


 

Nemohu ručit za případné chyby v originální ruské verzi popisu

 

CZIN.eu Pridat.eu Seznam S-Rank

 

Follow